Get weather widget for cities in South Africa.
Weather in South Africa. 15 days weather forecast for cities in South Africa.
 

South Africa weather

 

South Africa cities

 
Cape Town +11°C Thursd 06:05 Durban +22°C Thursd 06:05 Johannesburg +20°C Thursd 06:05 Soweto +20°C Thursd 06:05 Pretoria +20°C Thursd 06:05 Port Elizabeth +18°C Thursd 06:05 Pietermaritzburg +13°C Thursd 06:05 Benoni +20°C Thursd 06:05 East London +18°C Thursd 06:05 Vereeniging +15°C Thursd 06:05 Bloemfontein +9°C Thursd 06:05 Boksburg +20°C Thursd 06:05 Welkom +12°C Thursd 06:05 Newcastle +19°C Thursd 06:05 Krugersdorp +20°C Thursd 06:05 Botshabelo +10°C Thursd 06:05 Brakpan +20°C Thursd 06:05 Witbank +15°C Thursd 06:05 Richards Bay +23°C Thursd 06:05 Vanderbijlpark +15°C Thursd 06:05 Centurion +20°C Thursd 06:05 Uitenhage +14°C Thursd 06:05 Roodepoort +20°C Thursd 06:05 Noorder-Paarl +12°C Thursd 06:05 Springs +20°C Thursd 06:05 Carletonville +20°C Thursd 06:05 Klerksdorp +14°C Thursd 06:05 George +19°C Thursd 06:05 Midrand +20°C Thursd 06:05 Westonaria +20°C Thursd 06:05 Middelburg +15°C Thursd 06:05 Vryheid +25°C Thursd 06:05 Orkney +14°C Thursd 06:05 Kimberley +8°C Thursd 06:05 eMbalenhle +16°C Thursd 06:05 Nigel +20°C Thursd 06:05 Mpumalanga +22°C Thursd 06:05 Bhisho +15°C Thursd 06:05 Randfontein +20°C Thursd 06:05 Worcester +12°C Thursd 06:05 Rustenburg +20°C Thursd 06:05 Polokwane +27°C Thursd 06:05 Potchefstroom +14°C Thursd 06:05 Virginia +12°C Thursd 06:05 Brits +22°C Thursd 06:05 Nelspruit +23°C Thursd 06:05 Phalaborwa +22°C Thursd 06:05 Queenstown +10°C Thursd 06:05 Kroonstad +12°C Thursd 06:05 Bethal +15°C Thursd 06:05 Mokopane +27°C Thursd 06:05 Mabopane +23°C Thursd 06:05 Kutloanong +12°C Thursd 06:05 Stellenbosch +12°C Thursd 06:05 Stilfontein +14°C Thursd 06:05 Delmas +15°C Thursd 06:05 Grahamstown +15°C Thursd 06:05 Warmbaths +23°C Thursd 06:05 Louis Trichardt +27°C Thursd 06:05 Dundee +19°C Thursd 06:05 Piet Retief +26°C Thursd 06:05 Phuthaditjhaba +17°C Thursd 06:05 Bethlehem +10°C Thursd 06:05 Umtata +18°C Thursd 06:05 Sasolburg +15°C Thursd 06:05 Mmabatho +17°C Thursd 06:05 Oudtshoorn +19°C Thursd 06:05 Standerton +16°C Thursd 06:05 Bothaville +14°C Thursd 06:05 Upington +8°C Thursd 06:05 Parys +14°C Thursd 06:05 Schweizer-Reneke +11°C Thursd 06:05 Ga-Rankuwa +20°C Thursd 06:05 Saldanha +13°C Thursd 06:05 Barberton +25°C Thursd 06:05 Lichtenburg +17°C Thursd 06:05 Heidelberg +15°C Thursd 06:05 Knysna +17°C Thursd 06:05 Graaff-Reinet +8°C Thursd 06:05 Fochville +20°C Thursd 06:05