Current time in Nerima
Nerima
Nerima
Nerima
Nerima
Nerima
 

Current time in Nerima

Current time
Time zone/Offset
Time zone identifier Asia/Tokyo
Daylight savings time No
Current time zone offset +09:00
Time zone abbreviation
Nerima center coordinates
Latitude: 35°44'
Longitude: 139°39'

Nerima
Nerima
Nerima
Nerima