Current time in Lampang
Lampang
Lampang
Lampang
Lampang
Lampang
 

Current time in Lampang

Current time
Time zone/Offset
Time zone identifier Asia/Bangkok
Daylight savings time No
Current time zone offset +07:00
Time zone abbreviation
Lampang center coordinates
Latitude: 18°18'
Longitude: 99°30'

Lampang
Lampang
Lampang
Lampang