Current time in Karlsruhe
Karlsruhe
Karlsruhe
Karlsruhe
Karlsruhe
Karlsruhe
 

Current time in Karlsruhe

Current time
Time zone/Offset
Time zone identifier Europe/Berlin
Daylight savings time No
Current time zone offset +01:00
Time zone abbreviation
Karlsruhe center coordinates
Latitude: 49°00'
Longitude: 8°23'

Karlsruhe
Karlsruhe
Karlsruhe
Karlsruhe