Get weather widget for cities in United States.
Weather in United States. 15 days weather forecast for cities in United States.
 

United States weather

 

United States cities

 
New York City +29°C Sunday 06:20 Los Angeles +26°C Sunday 03:20 Chicago +25°C Sunday 05:20 Brooklyn +29°C Sunday 06:20 Houston +35°C Sunday 05:20 Philadelphia +31°C Sunday 06:20 Manhattan +29°C Sunday 06:20 Phoenix +36°C Sunday 03:20 San Antonio +36°C Sunday 05:20 San Diego +24°C Sunday 03:20 Dallas +35°C Sunday 05:20 San Jose +24°C Sunday 03:20 Indianapolis +29°C Sunday 06:20 Jacksonville +31°C Sunday 06:20 San Francisco +26°C Sunday 03:20 Austin +35°C Sunday 05:20 Columbus +30°C Sunday 06:20 Fort Worth +36°C Sunday 05:20 Charlotte +31°C Sunday 06:20 Detroit +29°C Sunday 06:20 El Paso +35°C Sunday 04:20 Memphis +32°C Sunday 05:20 New South Memphis +32°C Sunday 05:20 Baltimore +29°C Sunday 06:20 Boston +25°C Sunday 06:20 Seattle +32°C Sunday 03:20 Washington, D. C. +29°C Sunday 06:20 Denver +32°C Sunday 04:20 Milwaukee +24°C Sunday 05:20 Portland +34°C Sunday 03:20 Las Vegas +28°C Sunday 03:20 Oklahoma City +29°C Sunday 05:20 South Boston +25°C Sunday 06:20 Albuquerque +28°C Sunday 04:20 Nashville +30°C Sunday 05:20 Tucson +32°C Sunday 03:20 Fresno +32°C Sunday 03:20 Sacramento +29°C Sunday 03:20 Long Beach +26°C Sunday 03:20 Kansas City +31°C Sunday 05:20 Mesa +36°C Sunday 03:20 Virginia Beach +30°C Sunday 06:20 Atlanta +34°C Sunday 06:20 Colorado Springs +25°C Sunday 04:20 Omaha +30°C Sunday 05:20 Raleigh +32°C Sunday 06:20 Miami +28°C Sunday 06:20 Cleveland +30°C Sunday 06:20 Tulsa +30°C Sunday 05:20 Oakland +26°C Sunday 03:20 Minneapolis +29°C Sunday 05:20 Wichita +30°C Sunday 05:20 Honolulu +28°C Sunday 00:20 Arlington +36°C Sunday 05:20 Bakersfield +33°C Sunday 03:20 New Orleans +33°C Sunday 05:20 West Raleigh +32°C Sunday 06:20 Anaheim +26°C Sunday 03:20 Tampa +29°C Sunday 06:20 Aurora +32°C Sunday 04:20 Santa Ana +26°C Sunday 03:20 Saint Louis +31°C Sunday 05:20 Pittsburgh +29°C Sunday 06:20 Corpus Christi +31°C Sunday 05:20 Riverside +30°C Sunday 03:20 Cincinnati +30°C Sunday 06:20 Lexington-Fayette +30°C Sunday 06:20 Anchorage +21°C Sunday 02:20 Stockton +31°C Sunday 03:20 Toledo +24°C Sunday 06:20 Saint Paul +29°C Sunday 05:20 Newark +28°C Sunday 06:20 Greensboro +29°C Sunday 06:20 Buffalo +27°C Sunday 06:20 Plano +36°C Sunday 05:20 Lincoln +31°C Sunday 05:20 Henderson +28°C Sunday 03:20 Fort Wayne +23°C Sunday 06:20 Jersey City +29°C Sunday 06:20 Saint Petersburg +26°C Sunday 06:20