Get weather widget for cities in United States.
Weather in United States. 15 days weather forecast for cities in United States.
 

United States weather

 

United States cities

 
New York City +29°C Sunday 18:22 Los Angeles +26°C Sunday 15:22 Chicago +25°C Sunday 17:22 Brooklyn +29°C Sunday 18:22 Houston +35°C Sunday 17:22 Philadelphia +31°C Sunday 18:22 Manhattan +29°C Sunday 18:22 Phoenix +36°C Sunday 15:22 San Antonio +36°C Sunday 17:22 San Diego +24°C Sunday 15:22 Dallas +35°C Sunday 17:22 San Jose +24°C Sunday 15:22 Indianapolis +29°C Sunday 18:22 Jacksonville +31°C Sunday 18:22 San Francisco +26°C Sunday 15:22 Austin +35°C Sunday 17:22 Columbus +30°C Sunday 18:22 Fort Worth +36°C Sunday 17:22 Charlotte +31°C Sunday 18:22 Detroit +29°C Sunday 18:22 El Paso +35°C Sunday 16:22 Memphis +32°C Sunday 17:22 New South Memphis +32°C Sunday 17:22 Baltimore +29°C Sunday 18:22 Boston +25°C Sunday 18:22 Seattle +32°C Sunday 15:22 Washington, D. C. +29°C Sunday 18:22 Denver +32°C Sunday 16:22 Milwaukee +24°C Sunday 17:22 Portland +34°C Sunday 15:22 Las Vegas +28°C Sunday 15:22 Oklahoma City +29°C Sunday 17:22 South Boston +25°C Sunday 18:22 Albuquerque +28°C Sunday 16:22 Nashville +30°C Sunday 17:22 Tucson +32°C Sunday 15:22 Fresno +32°C Sunday 15:22 Sacramento +29°C Sunday 15:22 Long Beach +26°C Sunday 15:22 Kansas City +31°C Sunday 17:22 Mesa +36°C Sunday 15:22 Virginia Beach +30°C Sunday 18:22 Atlanta +34°C Sunday 18:22 Colorado Springs +25°C Sunday 16:22 Omaha +30°C Sunday 17:22 Raleigh +32°C Sunday 18:22 Miami +28°C Sunday 18:22 Cleveland +30°C Sunday 18:22 Tulsa +30°C Sunday 17:22 Oakland +26°C Sunday 15:22 Minneapolis +29°C Sunday 17:22 Wichita +30°C Sunday 17:22 Honolulu +28°C Sunday 12:22 Arlington +36°C Sunday 17:22 Bakersfield +33°C Sunday 15:22 New Orleans +33°C Sunday 17:22 West Raleigh +32°C Sunday 18:22 Anaheim +26°C Sunday 15:22 Tampa +29°C Sunday 18:22 Aurora +32°C Sunday 16:22 Santa Ana +26°C Sunday 15:22 Saint Louis +31°C Sunday 17:22 Pittsburgh +29°C Sunday 18:22 Corpus Christi +31°C Sunday 17:22 Riverside +30°C Sunday 15:22 Cincinnati +30°C Sunday 18:22 Lexington-Fayette +30°C Sunday 18:22 Anchorage +21°C Sunday 14:22 Stockton +31°C Sunday 15:22 Toledo +24°C Sunday 18:22 Saint Paul +29°C Sunday 17:22 Newark +28°C Sunday 18:22 Greensboro +29°C Sunday 18:22 Buffalo +27°C Sunday 18:22 Plano +36°C Sunday 17:22 Lincoln +31°C Sunday 17:22 Henderson +28°C Sunday 15:22 Fort Wayne +23°C Sunday 18:22 Jersey City +29°C Sunday 18:22 Saint Petersburg +26°C Sunday 18:22